Директорът на фондация „Достъпен свят“ при Иво Сиромахов

Достъпна ли е България за хората със затруднения в придвижването? За малките подробности от градската среда, които възпрепятстват хората в инвалидни колички да бъдат социално-икономически активни.