В помощ и подкрепа на
хората със затруднения в придвижването

Идеята за тази организация е изстрадана. Ние, в „Достъпен свят“ не сме водени от меркантилни или егоистични цели. Ние само искаме да помогнем на хората в България, изпитващи затруднения с придвижването си в ежедневния живот. Без разлика на пол, етнос или вероизповедание. Ние искаме да помагаме на всички, които ежедневно се сблъскват със своите тротоари и бордюри, с праговете и стъпалата в окръжаващия ги свят. Хора, които не могат да отидат на работа или да си купят хляб, само защото са в инвалидна количка.

Не харесваме думата „инвалиди“, но няма начин, тя е дълбоко вкоренена в българския говор и съзнание. И вместо да се борим да променяме думата, нека да променим светът около тези хора, да го направим по-достъпен за тях. Защото ние, учредителите и активистите на „Достъпен свят“ имаме пред себе си нашата Ани, която до 15-годишна възраст играеше баскетбол и тенис със своите връстници. Уви, само няколко години по-късно вече беше седнала в количката, от която вече няма ставане… Ние знаем колко труден, и дори невъзможен, би бил живота й без наша подкрепа. Именно за това сме тук – за да й помогнем. За да помогнем не само на Ани, но и на хилядите други хора като нея в България.

Ние сме на ваша страна.

Обичаме ви и искаме да ви помогнем! За Достъпен свят!

чл. 4, ал. 1 от Учредителния акт – Устав на Фондация „Достъпен свят“

Фондация „Достъпен свят“ има за цел:

  1. Да насърчава утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество по отношение на хора с физически проблеми и физически предизвикателства, чрез споделяне на знания, образователни и информационни кампании;
  2. Да повишава нивото на информираност в гражданското общество за трудностите и предизвикателствата пред хората с физически проблеми в съвременния свят чрез установяване на високи примери на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на човешките добродетели и уважението към човешката личност;
  3. Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическото развитие на хората в неравностойно положение, произтичащо от физически проблеми в придвижването им;
  4. Да осъществява целенасочена информационна и обучителна дейност чрез образование, получаване на знания, умения и култура у подрастващото поколение към хората в неравностойно положение поради физически проблеми в придвижването им;
  5. Да подпомага социалната и личностна интеграция и реализация на хора с физически проблеми и предизвикателства във физическото придвижване;
  6. Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на държавни, общински, обществени, частни и жилищни сгради и търговски обекти с подходящ достъп до тези обекти, по начин гарантиращ здравето и достойнството на хората в неравностойно положение;
  7. Да сътрудничи с държавни и общински учреждения и органи на властта, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;
  8. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;
  9. Да подкрепя и си сътрудничи с други организации, имащи цели, подобни на целите на Фондацията.