Мисията на фондация „Достъпен свят”

Фондация „Достъпен свят” има за цел повишаване нивото на информираност сред обществото за трудностите и предизвикателствата пред хората с физически проблеми в съвременния свят, чрез установяване на високи примери на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на човешките добродетели и уважението към човешката личност.

Фондация „Достъпен свят“ работи за духовното, интелектуалното и физическото развитие на хората в неравностойно положение, произтичащо от физически проблеми в придвижването им. Подобряване качеството на живот на хората със затруднения в придвижването и техните семейства е първостепенна наша задача. Създаване, изграждане и модернизация на държавни, общински, обществени и частни сгради и търговски обекти с подходящ достъп, гарантиращ здравето и достойнството за хората със затруднения в придвижването е наша първостепенна задача.

  Основни направления на дейност

Информираност

Хората с физически предизвикателства съществуват. Колкото и да се правим, че не ги забелязваме. Те се борят с живота ежедневно, за да постигнат това, което ние дори не осъзнаваме, че е благодат: да изкачиш или слезеш по няколко стъпала, да прескочиш дупката на тротоара, да се качиш или слезеш от автобуса. За спорт или туризъм тези хора дори и не мечтаят. Именно поради това ние работим за информираност и стимулиране на обществения интерес към хората с физически предизвикателства, като алтернатива на алиенацията и дискриминацията им.

Помощ и подкрепа

В България има много нерешени социални проблеми. Но достъпната среда за хората със затруднения във физическото придвижване е сред най-нерешените. Стотици, хиляди, десетки хиляди непреодолими препятствия навсякъде. Не можем да ги премахнем всичките. Но дори да ги направим само с едно по малко, ще сме радостни. Ще работим за разрешаване на конкретни случаи, при които е необходимо изграждането на рампа, подемник или асансьор.

Защита

Хората със затруднения във физическото придвижване са сред най уязвимите обществени групи – мнозина от тях са с ниски доходи, поради безработица или трайна неработоспособност. Това ги превръща в уязвима социална група за която силата на правдата и върховенството на закона са химера. Нашата амбиция е да изградим специален механизъм за безплатна юридическа защита на тези хора – срещу нелоялен работодател, самозабравил се бюрократ, или просто в преследване на по-добра социална среда.

wantTohelpus

Искаш да помогнеш?

Ние от „Достъпен свят“ разчитаме на вашата финансова помощ и подкрепа, за да можем да осъществяваме проектите и каузите за които работим. Ние сме фондация в обществена полза, т.е. всички набрани финансови средства ще се използват само и единствено за целите на фондацията, респективно няма да се разпределя печалба под никаква форма.

Вашето дарение – еднократно или регулярно (месечно), е от голямо значение за нас. Чрез него ние ще можем да осъществяваме нашите дейности.

Всяко дарение за „Достъпен свят“ е обект на най-строга отчетност от наша страна – по силата на нашия морал, както и според предписанията на българското законодателство (подават се Годишни финансови отчети пред данъчните и административните служби на Република България). Българското законодателство предвижда данъчни облекчения за дарителите – 5% за физически лица и 10% за юридически лица върху сумата, която е дарена в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза (каквато е фондация „Достъпен свят“

Искаш да помогнеш?

Ние от „Достъпен свят“ разчитаме на вашата финансова помощ и подкрепа, за да можем да осъществяваме проектите и каузите за които работим. Ние сме фондация в обществена полза, т.е. всички набрани финансови средства ще се използват само и единствено за целите на фондацията, респективно няма да се разпределя печалба под никаква форма.

Вашето дарение – еднократно или регулярно (месечно), е от голямо значение за нас. Чрез него ние ще можем да осъществяваме нашите дейности.

[showhide type="pressrelease" more_text="Прочети повече" less_text="" hidden="yes"] Всяко дарение за „Достъпен свят“ е обект на най-строга отчетност от наша страна – по силата на нашия морал, както и според предписанията на българското законодателство (подават се Годишни финансови отчети пред данъчните и административните служби на Република България). Българското законодателство предвижда данъчни облекчения за дарителите – 5% за физически лица и 10% за юридически лица върху сумата, която е дарена в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза (каквато е фондация „Достъпен свят“[/showhide]

Искаш да помогнеш?

Но трябва да ви обясня как се е родила цялата тази погрешна идея за изобличаване на удоволствие и възхваляване на болката и ще ви дам пълен отчет за системата и ще изложа действителните учения на великия изследовател на истината, майстор-строител на човешкото щастие.

Но трябва да ви обясня как се е родила цялата тази погрешна идея за изобличаване на удоволствие и възхваляване на болката и ще ви дам пълен отчет за системата и ще изложа действителните учения на великия изследовател на истината, майстор-строител на човешкото щастие.

  Предстоящи събития и проекти

17ти Януари 2022

Посещение на дом за сираци "Св. Николай"

Но трябва да ви обясня как се е родила цялата тази погрешна идея за изобличаване на удоволствие и възхваляване на болката и ще ви дам пълен отчет за системата и ще изложа действителните учения на великия изследовател на истината, майстор-строител на човешкото щастие.

22ри Декември 2021

Коледен базар в подкрепа на Никола

Но трябва да ви обясня как се е родила цялата тази погрешна идея за изобличаване на удоволствие и възхваляване на болката и ще ви дам пълен отчет за системата и ще изложа действителните учения на великия изследовател на истината, майстор-строител на човешкото щастие.

13ти Април 2021

Великденска благотворителна вечеря 2022

Но трябва да ви обясня как се е родила цялата тази погрешна идея за изобличаване на удоволствие и възхваляване на болката и ще ви дам пълен отчет за системата и ще изложа действителните учения на великия изследовател на истината, майстор-строител на човешкото щастие.