Специализирана люлка и сензорна пътека във Враца

Фондация „Достъпен свят“, съвместно с българската църква „Нов живот“ от Чикаго (Дес Плейнс), организират и финансират изграждането на сензорна пътека за деца със затруднения в придвижването и специализирана люлка, даваща възможност на дете в инвалидна количка да изпита радостта от люлеенето. Всичко това в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 1 в гр . Враца.