Фаза 1 от нашия проект за специализирана люлка във Враца е завършена

Радостни сме, че завършихме първата фаза от нашия проект за изграждане на специализирана люлка за деца с увреждания. Благодарение на инициативата на добрите хора от църква „Нов живот“ в Чикаго (Дес Плейнс) и с подкрепата на фондация „Достъпен свят“ в Дома за деца лишени от родителски грижи в гр. Враца люлката беше монтирана. Сега трябва да подменим настилката и да закрием пясъчника. И това ще стане съвсем скоро.
Всички деца от Дома в гр. Враца имат интелектуални предизвикателства, като 80 % от тях са и със затруднения с придвижването.